Financování

Finanční leasing

Je vhodný pro zákazníky, kteří chtějí zařízení po skončení financování odkoupit do svého vlastnictví.

 • individuální přístup ke klientovi
 • minimální doba financování 54 měsíců
 • odkup za zůstatkovou cenu ve výši 1,- Kč

Čím je finanční leasing výhodný? 
 • snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení předmětu a rozložení splácení na delší období
 • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy
 • možnost využití zvýhodněných obchodních akcí
 • rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy 
 • zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
 • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem 
 • předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou zachyceny v rozvaze vaší firmy - mimobilanční financování (dle českých standardů)

Operativní leasing

Je vhodný pro ty zákazníky, kteří po skončení doby financování plánují vrátit zařízení zpět nebo kteří předpokládají využití stroje po dobu kratší než 60 měsíců.

 • nízké měsíční splátky
 • V případě využití servisních služeb máte pod jednou smlouvou zahrnuto financování, servis, pojištění a můžete tak přesně plánovat Vaše náklady na provoz zařízení.
 • Doba financování: u většiny zařízení minimálně 12 měsíců (na kratší období doporučujeme využít půjčovnu ZEPPELIN CZ s.r.o. www.zeppelin.cz, kde je pro Vás připraveno několik set strojů)

Úvěr

Hlavní výhodou úvěru je skutečnost, že se předmět stává ihned vaším majetkem a máte navíc možnost úvěr kdykoliv doplatit.

Čím je úvěr výhodný?

 • předmět financování se ihned stává majetkem zákazníka
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6 měsíců)
 • splátka úvěru není zatížena DPH
 • možnost předčasného splacení
 • předmět financování se ihned stává Vaším majetkem - vhodné také pro firmy, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu
 • zákazník - podnikatel je vlastníkem předmětu financování a od počátku smlouvy a provádí jeho daňové odpisy
 • optimalizace daňových nákladů zejména při nákupu ke konci kalendářního roku 
 • jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny na počátku splácení

Zpětný leasing

V případě, že vlastníte zařízení Caterpillar a potřebujete překlenout nepříznivé období, můžeme Vám nabídnout odkup zařízení a následné uzavření leasingové smlouvy. Výhodou je rychlejší získání finančních prostředků, než kdybyste si vyřizovali např. bankovní půjčku.

Restrukturalizace splátkového kalendáře

V případě neočekávaných problémů v cash-flow leasingového nájemce lze na žádost nájemce provést restrukturalizaci splátkového kalendáře leasingové smlouvy. Můžeme Vám například snížit leasingové splátky v období zimních měsíců za účelem překlenutí období nižších příjmů apod. Naopak je možno provést i zvýšení splátky / splátek v obdobích, kdy leasingový nájemce očekává vyšší příjmy. Tímto rychlejším způsobem splácení dochází ke zlevnění financování.